Hej!
Vad är Plan11?
Vem är Pekka?
Portfolio
Supportverktyg (Windows)
Pekka Brännbäck
Digital Creative
IT-sakkunnig och grafisk formgivare
Adress:
Valörvägen 32
974 51 Luleå
Telefon:
070–326 33 06
Mejl:
LinkedIn:
linkedin.com/in/pbrannback

Bakgrund
Född i Lappland, uppvuxen på Skurholmen samt i skärgården utanför Luleå, Norr­botten. Har bott i Oregon, USA, samt i byn Norrfjärden strax norr om Piteå.

Utbildning och vad jag jobbat med
I grunden är jag högskole­ingenjör med inriktning på indus­triell data­teknik tillika akademiskt utbildad inom grafisk design, typo­grafi och foto­grafi. Genom åren har jag jobbat med saker som prog­ram­varu­utveckling, installa­tion och support på IT-konsult­bolag, webb­utveck­ling och data­bas­hante­ring på outsourcing­företag. Dessutom digital fyr­färgs­offset på tryckeri, samt med det allra mesta som rör sig inom reklam­byrå­världen.
   Allt detta har gett mig en värde­full insikt i hur människan, bud­skapet och maskinen kan fungera till­sammans utifrån våra förut­sätt­ningar och hur väl fungerande kommu­nikation bör vara utformad såväl på papper som på skärm.

När jag inte jobbar
Datorer, programmering och formgivning fyller mycket av min tid också privat, men utöver det älskar jag att lyssna på musik. Jag har sjungit i några körer genom åren och engagerar mig för körsången i regionen genom ideellt arbete i Norr­bottens Körsångarförbund.
   Min hustru Karin, brand­ingenjör till yrket, och jag har två söner till­sammans, samt två taxar. Om somrarna till­bringar vi så mycket tid som vi bara kan i vårt sommarhus i Luleå ytter­skärgård.
   Utöver detta är aktuella samhälls­frågor, rättvise­politik, teknik och veten­skap något som ligger mig varmt om hjärtat. I en tekno­kratisk och polari­serad värld där människor tycks dra sig allt längre ifrån varandra på grund av religiösa motsätt­ningar, extre­mism och kunskaps­förnekelse är det viktigt att se verklig­heten som den är och sätta tilltron till oss själva – människa till människa.