Hej!
Vad är Plan11
Vem är Pekka
Support
Pekka Brännbäck
Digital Creative
Senior systemutvecklare & Grafisk formgivare
Valörvägen 32
974 51 Luleå
Telefon:
070–326 33 06
E-post:
LinkedIn:
linkedin.com/in/pbrannback

Bakgrund
Rötterna finns i trak­terna kring torneälvs­mynningen men jag är upp­vuxen på Skurholmen i Luleå, Norr­botten. Efter att ha bott i grann­kommunen Piteå flyttade hela familjen till Luleå.

Vad jag jobbar med
Jag är högskole­ingenjör med inriktning på indus­triell datateknik tillika akademiskt utbildad inom grafisk design, typo­grafi och fotografi. Genom åren har jag jobbat med varierande saker på olika ställen såsom prog­ram­varu­utveckling, installa­tion och support på IT-konsult­bolag, webb­utveck­ling och data­bas­hante­ring på outsourcing­företag, digital fyr­färgs­offset på tryckeri, samt med det allra mesta som rör sig inom reklam­byrå­världen.
   Allt detta har gett mig en värde­full insikt i hur människan, bud­skapet och maskinen kan fungera till­sammans utifrån våra förut­sätt­ningar och hur väl fungerande kommu­nikation ska vara utformad såväl på papper som på skärm.

När jag inte jobbar
Datorer, programmering och formgivning fyller mycket av min tid också privat, men utöver det älskar jag havet, naturen och musik. Jag har sjungit i flertalet körer genom åren och engagerat mig för körsång genom ideellt arbete i Norr­bottens Körsångarförbund.
   Familjen är viktig för mig. Min hustru Karin (Brand­ingenjör till yrket) och jag har två söner till­sammans, samt två taxar. Sommar­tid till­bringar vi så mycket tid som vi bara kan ute i vårt sommarhus i Luleå ytter­skärgård.
   Utöver detta är aktuella samhälls­frågor, rättvise­politik, teknik och veten­skap något som ligger mig varmt om hjärtat. I en tekno­kratisk, osäker värld där människor tycks dra sig allt längre ifrån varandra pga religiösa motsättningar, extre­mism och kunskaps­förnekelse är det viktigt att se verklig­heten som den är och sätta tilltron till oss själva – människa till människa.