Hej!
Vad är Plan11
Vem är Pekka
Support
Pekka Brännbäck
Digital kreatör
Senior Systemutvecklare & Grafisk formgivare
Kompanivägen 29
974 44 Luleå
Telefon:
070–326 33 06
E-post:
LinkedIn:
linkedin.com/in/pbrannback

Bakgrund
Rötterna finns i trak­terna kring torneälvs­mynningen men jag är upp­vuxen på Skurholmen i Luleå, Norr­botten. Efter några år i grann­kommunen Piteå är familjen till­baka i Luleå, när­mare bestämt på området Kronan.

Vad jag jobbar med
Jag är en högskole­ingenjör med inriktning på indus­triell datateknik tillika akademiskt utbildad inom grafisk design, typo­grafi och fotografi. Genom åren har jag jobbat på olika ställen såsom IT-konsult­bolag med program­varu­utveckling, installa­tion och support, call­center­företag med webb­utveck­ling och data­bas­hante­ring, tryckeri med digital fyr­färgs­offset, samt reklam­byrå med det allra mesta som rör sig i den världen.
   Allt detta har gett mig en värde­full insikt i hur människan, bud­skapet och maskinen kan fungera till­sammans utifrån våra förut­sätt­ningar och hur väl fungerande kommu­nikation ska vara utformad såväl på papper som på skärm.

När jag inte jobbar
Datorer, programmering och formgivning fyller mycket av min tid också privat, men utöver det älskar jag havet, naturen och musiken. Jag har sjungit i flera körer genom åren; för närvarande är jag medlem i luleå­kören LAVA.
   Familjen är viktig för mig. Min hustru Karin (Brand­ingenjör till yrket) och jag har två söner till­sammans, samt två taxar. Sommar­tid till­bringar vi så mycket tid som vi bara kan ute i vårt sommarhus i Luleå ytter­skärgård.
   Utöver detta är aktuella samhälls­frågor, rättvise­politik, teknik och veten­skap något som ligger mig varmt om hjärtat. I en tekno­kratisk, osäker värld där människor tycks dra sig allt längre ifrån varandra pga religion, extre­mism och kunskaps­förnekelse, är det viktigt att se verklig­heten som den är och sätta tilltron till oss själva – människa till människa.